Tin tức

3 LÝ DO ĐỂ LỰA CHỌN MỘT SẢN PHẨM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ECOCERT

Lựa chọn lối sống “hữu cơ” tôn trọng cơ thể và môi trường cũng đòi hỏi bạn phải lựa chọn đúng sản phẩm mỹ phẩm của mình. Với tất cả các sản phẩm mỹ phẩm trên thị trường, thật khó để nhận biết và lựa chọn! Nhưng may mắn thay, một số tổ chức và cơ quan chứng nhận tồn tại để giúp bạn lựa chọn. Một trong những tổ chức chứng nhận mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ có uy tín nhất trên thế giới là: Ecocert®, một trong những tổ chức chứng nhận độc lập đầu tiên đã phát triển các tiêu chuẩn cho “mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ”. Dưới đây là 3 lý do để chọn một sản phẩm mỹ phẩm được chứng nhận bởi Ecocert.